Home page | Latest quotes | List of authors | Topics | Random quotes | Vote! | Latest comments | Add quote

Charles de Gaulle

Življenje ni delo: nenehno delo človeka poneumi.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dejavnost daje opravilu vnemo. Beseda pa jo izzove.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nobeno varljivo upanje ne sladi moje grenke vedrine!

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Slava je dana le tistim, ki so o njej vedno sanjali.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Francija je izgubila bitko, Francija pa ni izgubila vojne.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Preudarjanje je delo mnogih ljudi. Akcija le enega samega.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bistvene stvari, ki so bile rečene o človeštvu, so bile vedno preproste.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nič ne dvigne avtoritete bolj kot molk, sijaj močnih in zatočišče slabotnih.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Vse, kar mislimo o smrti, je brez pomena; izjema je, da nas smrt spominja na življenje.

quote by Charles de GaulleReport problemRelated quotes
Added by Dan Costinaş
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

If you know another quote, please submit it.

Translation needed

The interface of this section needs to be translated (it takes about two hours). If you can help, please send us a message.

Interfaţa acestei secţiuni are nevoie de traducere (durează circa două ore). Dacă poţi ajuta, te rugăm să ne trimiţi un mesaj.